info@fomb.kz

   +7-727-382-41-74; +-727-265-54-70; +7-771-990-58-27

Сақтандыру омбудсманына

ӨТІНІШ БЕРУ ТӘРТІБІ

Сақтандыру омбудсманы "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 86-92-баптарына сәйкес мынадай келіспеушіліктерді реттеуді жүзеге асырады:

- сақтанушылар (сақтандырылушылар, пайда алушылар) мен сақтандыру ұйымдары арасында сақтандыру шарттарынан туындайтын келіспеушіліктерді.

- сақтандыру ұйымдары арасында міндетті және ерікті сақтандыру мәселелері бойынша.

 

 

 

Сақтанушыға (сақтандырылушы және пайда алушыға)

 

Сақтанушылардың (Сақтандырылушылардың, пайда алушылардың, жәбірленушілердің), оның ішінде келтірілген зиянның мөлшерімен келіспеген жағдайда және сақтандыру дауларының басқа түрлері бойынша өтініш жасау тәртібі

 

 

Сақтандыру ұйымына

 

 

Міндетті және ерікті сақтандыру мәселелері бойынша туындайтын келіспеушіліктер бойынша сақтандыру ұйымына жүгіну тәртібі

 

 

 

САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫНА ХАБАРЛАМА НЫСАНДАРЫН ЖӘНЕ САҚТАНДЫРУ ОМБУДСМАНЫНА ӨТІНІШТЕРДІ ЖҮКТЕУ 

 

САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫНА САҚТАНДЫРУ ОМБУДСМАНЫНА ЖҮГІНУ НИЕТІ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА НЫСАНЫ

PDF ФОРМАТЫНДА

 

САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫНА САҚТАНДЫРУ ОМБУДСМАНЫНА ЖҮГІНУ НИЕТІ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА НЫСАНЫ

DOC ФОРМАТЫНДА

 

САҚТАНДЫРУ ОМБУДСМАНЫНА КЕЛІСПЕУШІЛІКТЕРДІ ШЕШУ ҮШІН

АРЫЗЫ НЫСАНЫ

PDF ФОРМАТЫНДА

 

САҚТАНДЫРУ ОМБУДСМАНЫНА КЕЛІСПЕУШІЛІКТЕРДІ ШЕШУ ҮШІН

АРЫЗЫ НЫСАНЫ

DOC ФОРМАТЫНДА