info@fomb.kz

   +7-727-382-41-74; +-727-265-54-70; +7-771-990-58-27

ӨТІНІШ БЕРУ ТӘРТІБІ

Сақтандыру компанияларының

сақтандыру омбудсманына

 

 

Өтініш беру тәртібі

Сақтандыру компанияларының сақтандыру омбудсманына

 

 

1. Сақтандыру омбудсманына жүгіну ниеті болған жағдайда, Арыз беруші сақтандыру компаниясы басқа сақтандыру компаниясына сақтандыру омбудсманына жүгіну ниеті туралы хабарлайды, ол үшін "сақтандыру омбудсманына жүгіну ниеті туралы хабарлама" бланкісін толтыру және дауды реттеу жоспарланып отырған сақтандыру компаниясына жіберу қажет.

Осы сәттен бастап сақтандыру ұйымына дауды ықтимал реттеу үшін 3 (үш) жұмыс күні беріледі.

 

2. Егер дауды реттеу жоспарланып отырған Сақтандыру компаниясы Арыз берушіні қанағаттандырмайтын түпкілікті жауаппен хат жіберген жағдайда немесе егер сақтандыру компаниясы Арыз берушіге үш жұмыс күні ішінде түпкілікті жауап жібермеген болса, онда Арыз беруші сақтандыру компаниясы сақтандыру дауын реттеу үшін сақтандыру омбудсманына жазбаша нысанда арыз жіберуге құқылы.

 

3. Сақтандыру омбудсманы мекеменің орналасқан жері бойынша демалыс және мереке күндерін қоспағанда, сақтандыру ұйымдарының өкілдерін, Сақтанушыларды, Сақтандырылушыларды, пайда алушыларды және олардың сенім білдірілген өкілдерін (өкілдерін) дүйсенбіден жұмаға дейін қабылдауды жүзеге асырады.

 

4. Осы тармақтың екінші бөлігінде көрсетілген тұлғалардың келіспеушіліктері бойынша талаптардың сомасы айлық есептік көрсеткіштің он мың еселенген мөлшерінен аспауға тиіс.

 

5. Толтырылған арыз бен қоса берілген құжаттарды Арыз берушіге сақтандыру омбудсманына мына мекенжай бойынша жіберу қажет: 050042, Алматы қ., Рысқұлбеков к-сі, 28/7 "Бай Тал" ТК, 2 қабат (ФСВ АҚ ғимаратында), Тел. +7 (727) 382-41-74.

 

6. Арыз беруші өзінің арызына қатысты деп санайтын барлық құжаттарды қоса алады немесе болашақта ұсынатын құжаттарға немесе басқа дәлелдерге сілтеме жасай алады.

 

7. Сақтандыру омбудсманына қарастырылып жатқан даулы істерге қатысты құжаттардың көшірмесі тапсырылады.

 

8. Қажет болған жағдайда сақтандыру омбудсмені құжаттың түпнұсқасын немесе осындай құжаттың тиісті түрде куәландырылған көшірмесін және үзінді көшірмесін көру үшін ұсынуды сұратуға құқылы.

 

 

Сақтандыру компаниясына сақтандыру омбудсманына жүгіну ниеті туралы хабарлама нысаны PDF форматында

Сақтандыру компаниясына сақтандыру омбудсманына жүгіну ниеті туралы хабарлама нысаны DOC форматында

Сақтандыру омбудсманына келіспеушіліктерді шешу үшін Арызы нысаны 

PDF форматында. 

Сақтандыру омбудсманына келіспеушіліктерді шешу үшін Арызы нысаны

DOC форматында.