info@fomb.kz

   +7-727-382-41-74; +-727-265-54-70; +7-771-990-58-27

Өтініш беру тәртібі

Сақтанушылар (Сақтандырылушылар, Пайда Алушылар, Жәбірленушілер)

сақтандыру омбудсманына

 

Өтініш беру тәртібі

Сақтанушылар (Сақтандырылушылар, Пайда Алушылар, Жәбірленушілер)

сақтандыру омбудсманына

 

 

1. Сақтандыру омбудсманына жүгіну ниеті болған жағдайда Сақтанушы (сақтандырылушы, пайда алушы, жәбірленуші) сақтандыру компаниясына сақтандыру омбудсманына жүгіну туралы хабарлайды, ол үшін "сақтандыру омбудсманына жүгіну туралы хабарлама" бланкісін екі данада толтыру қажет. Арыз беруші сонымен қатар сақтандыру компаниясынан хабарлама бланкісін ала алады немесе оны осы бетте жүктей алады.

Егер сіз бланкіні толтыруда қиындықтарға тап болсаңыз, сақтандыру омбудсманының қызметкерлерімен сақтандыру омбудсманының сайтында көрсетілген телефондар арқылы хабарласыңыз және мамандар оны толтыруға көмектеседі.

Толтырылған хабарлама екі данада сақтандыру компаниясына беріледі, бір данасы сақтандыру компаниясында қалады, екінші данасына тіркеу нөмірі және хабарламаның қабылданған күні қойылады.

Осы сәттен бастап сақтандыру ұйымына дауды реттеу үшін 3 (үш) жұмыс күні беріледі.

 

2. Егер сақтандыру компаниясы Арыз берушіні қанағаттандырмайтын түпкілікті жауаппен хат жіберген жағдайда немесе сақтандыру компаниясы Арыз берушіге үш жұмыс күні ішінде түпкілікті жауап жібермеген болса, онда сақтанушы (сақтандырылушы, пайда алушы, жәбірленуші), сақтандыру шартынан туындайтын дауларды реттеу үшін, арызды жазбаша нысанда сақтандыру омбудсманына (тікелей сақтандыру омбудсманына, оның ішінде оның интернет-ресурсы арқылы не сақтандырушы арқылы, оның ішінде оның филиалы, өкілдігі, өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшесі, интернет-ресурсы арқылы) жіберуге құқылы.

Сақтандыру омбудсманына жазбаша өтініш беру үшін Арыз беруші арыз бланкісін жүктеп, толтыруы қажет.

Арыз беруші сақтандыру компаниясынан "қатынастарды реттеу туралы Арызы" бланкісін ала алады немесе сақтандыру омбудсманының сайтынан жүктей алады.

 

3. Сақтандыру омбудсманы мекеменің орналасқан жері бойынша демалыс және мереке күндерін қоспағанда, сақтандыру ұйымдарының өкілдерін, Сақтанушыларды, Сақтандырылушыларды, пайда алушыларды және олардың сенім білдірілген өкілдерін (өкілдерін) дүйсенбіден жұмаға дейін қабылдауды жүзеге асырады.

 

4. Cақтанушылар (сақтандырылушылар, пайда алушылар) болып табылатын жеке тұлғалар және (немесе) шағын кәсіпкерлік субъектілері барлық сақтандыру түрлері бойынша келіспеушіліктерді реттеу үшін сақтандыру омбудсманына жүгінуге құқылы. Өзге заңды тұлғалар сақтандыру омбудсманына көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру сыныбы (түрі) бойынша ғана жүгіне алады.

 

5. Осы тармақтың екінші бөлігінде аталған тұлғалардың келіспеушіліктері бойынша талаптар сомасы айлық есептік көрсеткіштің он мың еселенген мөлшерінен аспауға тиіс.

 

6. Сақтандыру омбудсманына жолданатын арыз мыналарды қамтуы тиіс:

1) Арыз берушінің ТАӘ (атауы), оның нақты тұратын мекенжайы (орналасқан жері), телефоны және/немесе электрондық пошта мекенжайы. Егер арызды сенім білдірілген өкіл берсе, онда қосымша сенім білдірілген өкілдің аты-жөні (атауы), оның нақты тұратын мекенжайы (орналасқан жері), телефоны және/немесе электрондық пошта мекенжайы көрсетіледі;

2) екінші Тараптың (тараптардың) атауы;

3) Тараптар арасындағы келіспеушіліктерді реттеу нысанасы;

4) талаптардың мазмұны;

5) талаптарды растайтын мән-жайларды баяндау және осы мән-жайларды растайтын дәлелдемелерге сілтеме жасау;

6) талаптардың бағасы (егер дау материалдық сипатта болса);

7) арызға қоса берілетін құжаттардың тізбесі;

8) егер ол заңды тұлға болса, арыз берушінің қолы және мөрі (бар болса);

9) келіспеушіліктерді реттеу арызы берілген екінші тарапқа, келіспеушіліктер туралы наразылықтар берілгені туралы дәлелдемелер.

 

7. Толтырылған арыз бен қоса берілген құжаттарды Арыз берушіге сақтандыру омбудсманына мына мекенжай бойынша жіберу қажет: 050042, Алматы қ., Рысқұлбеков к-сі, 28/7 "Бай Тал" ТК, 2 қабат (ФСВ АҚ ғимаратында), Тел. +7 (727) 382-41-74.

 

8. Арыз беруші өзінің арызына іске қатысты қажетті құжаттарды беруге, немесе кейін тапсыратын құжаттарға немесе басқа дәлелдемелерге сілтеме жасай алады.

 

 

9. Сақтандыру омбудсманы арыздарды қарамайды, ал қарауға қабылданған арыздарды тоқтатады:

1) егер арыз беруші келіспеушіліктерді реттеуге қатысты арызбен сотқа жүгінсе және сотпен арыз қарастыруға қабылданса және/немесе заңды күшіне енген сот шешімі бар екендігі белгілі болса;

2) егер тараптар арасында туындаған келіспеушіліктерге қатысты бітімгершілік келісіміне қол қойылған болса, дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісім немесе дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісім болғандығы белгілі болса;

3) Егер арыз беруші туындаған келіспеушіліктерді реттеу мақсатында сақтандыру ұйымына өтінішінің жазбаша дәлелдемесін ұсынбаса;

4) егер сақтандыру омбудсманына қарастырылуда болған келіспеушіліктерді реттеу ісіне қатысты жаңа мән-жайларсыз қайталана арыз тапсырылған жағдайда.

5) Егер келіспеушіліктер бойынша талаптардың сомасы айлық есептік көрсеткіштің он мың еселенген мөлшерінен асып кетсе.

 

10. Егер берілген арыз ішкі қағидаларда қойылған талаптарға сай емес берілген жағдайда, сақтандыру омбудсманы арыз берушіге күнтізбелік он күн ішінде кемшіліктерді  жоюын ұсынады. Егер арыз беруші кемшілікті жою туралы ұсынысқа қарамастан кемшіліктерін жоймаса және істі қарастыруын талап етсе, сақтандыру омбудсманы істі карастыруды жалғастырады немесе істі қысқарту туралы шешім қабылдап, ол туралы ұйғарым шығарады.

 

11. Сақтандыру омбудсманына талқылау дауы бойынша келіспеушіліктерге қатысты құжаттардың көшірмелері ұсынылады.

 

12. Қажет болған жағдайда сақтандыру омбудсманы құжаттың түпнұсқасын немесе осындай құжаттың тиісті түрде куәландырылған көшірмесін көру үшін сұратуға құқылы.

 

 

Сақтандыру компаниясына сақтандыру омбудсманына жүгіну ниеті туралы хабарлама нысаны PDF форматында 

Сақтандыру компаниясына сақтандыру омбудсманына жүгіну ниеті туралы хабарлама нысаны DOC форматында 

Сақтандыру омбудсманына келіспеушіліктерді шешу үшін Арызы нысаны

PDF форматында

Сақтандыру омбудсманына келіспеушіліктерді шешу үшін Арызы нысаны

DOC форматында